محصولات
 
نرم افزار قرآنی رضوان (1)

نرم افزار قرآنی رضوان (1)

قیمت: 89000 ریال


5 قرائت کامـل قرآن از اسـاتـیـد : پرهیزکار ، منـشـاوی ، شـاطری ، سدیس و استاد عبدالباسـط 7 زبان  ترجمه و تفـاســیـر الـمـیزان (عـربی و فارسی ) ، نمونـه ، ترجـمه گویـای قرآن ( با صـدای سـمـاواتـی )، امکـان جسـتـجـوی لـغــت و ریشـه در قرآن ، آموزش مخارج حروف ، نغمات ، روانخوانی و تجوید قرآن امـکـان تغـیـیـر فـونـت و 5 بـار تـکــرار آیـات ، گــلچین بهترین قرائتهای مجلسی قاریان بین المللی ، متن کامـل نـهـج الــبــلاغــه و صـحـیـفـه ســجـادیــه بـا صــوت و تــرجـمه هـای فارسی و انگلیسی ، متن کاملمفاتیح الجنان با ترجمه وصوت دعاهای اصلی ، مجموعه احـادیـث چـهـارده مـعـصـوم بـا امـکـان جستجوی مـوضـوعـی ، کـتابخانه بسیار قوی و غنی از کتب علوم اسلامی وقرآنی ، داستانهای پیامبران با صوت و تصویر ، سرگرمیهای اسلامی ویژه کودکان و نوجوانان ، امکـان فـیـشـبـرداری : جستجو و چاپ در کلیه متون ، رابط کاربر سه زبـانـه فارسـی ، عربی وانگلیسی


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان