محصولات
 
قصص قرآن به صورت DVD

قصص قرآن به صورت DVD

قیمت: 40000 ریال


برای اولین بار بر آن شدیم تا آنانی که کامپیوتر ندارند ولی عاشق فراگیری قرآن می باشند با برنامه ای منطبق بر نرم افزار کامپیوتر به روی  DVD موس را به کنترل آن انتقال دادیم.آموزش قرآن(تجوید و روخوانی) – داستانهای پیامبران-ده ها داستان اخلاقی از ائمه معصو مین – داستانهایی از اصحا ب – نماز و سرود بخشی از امکانات منحصر به فرد این DVD  می باشد.


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان