محصولات
 
خورشید پنهان

خورشید پنهان

قیمت: 67000 ریال


سیره زندگی حضرت مهدی (عج الله) که شامل: مهدویت، زندگینامه، غیبت صغری، غیبت کبری، ادامه وجود خارجی حضرت که خود شامل: شباهت، انتظار، ظهور، یاران و دیگر فصل های این نرم افزار: اماکن زیارتی، تصاویر اماکن متبرکه، سخنرانی(10 جلسه سخرانی تصویری استاد دانشمند)، کتاب شناسی، مهدی در قرآن مهدی در روایات، اقامتگاه، نام ها، رجعت، سرگرمی و ...


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان