محصولات
 
اعجاز

اعجاز

قیمت: 69000 ریال


بررسی موضوعی مباحث علمی باامکان، مشاهده،قرائت، ترجمه وتفسیرعلمی آیات بررسی بیش از70 حقیقت علمی بهمراه پخش  40 قطعه فیلم وفرهنگ اصطلاحات علمی 10 اذان معروف ودعای ختم قرآن


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان