محصولات
 
آموزش جامع Autodesk 3D Max 2009

آموزش جامع Autodesk 3D Max 2009

قیمت: 65000 ریال


ساعتها گفتار آموزشی توسط اساتید برجسته
آموزش به شیوه نوین مالتی مدیا
نکات کلیدی آموزش داده شده
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
به همراه نرم افزار 3D Max 2009
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :
سی دی 1:
فصل 1: درس 1- معرفی نرم افزار 3D MAX -  درس 2- آشنایی با محیط برنامه       درس 3: نوار ابزار Toolbar    درس 4: تابلوهای فرمان Command panel
فصل 2: درس 1: ابزار تغییر اندازه squesh    درس 2: پنجره تغییر فرم transfrom type    درس 3: کلید میانبرهای ابزارهای trans from       درس 4: ابزارهای انتخاب selection tools...
فصل 3: درس 1: ترسیم اشکال دو بعدی shape   درس 2: ایجاد متن دو بعدی text object     درس 3: تنظیم پارامترهای متن     درس 4: مدلسازی : تابع سه بعدی ساز extrude...
سی دی 2:
فصل 4: درس1:سه بعدی سازی با تابع bevel profile    درس 2: سابجکت یازیر مجموعه تابع profile gizmo bevel profile    درس 3: پروژه عملی :ساخت ناودان با بکارگیری ابزار bevel profile...
فصل 5: درس 1: پروژه عملی :ساختن بطری از طریق دستور loft   درس 2: اصلاح پیچش مدل توسط زیر مجموعه shape loft   درس 3: روش تغییر حجم مدل در پنجره scale deformation  ...
فصل 6: درس 1: بکارگیری پارامترهای extend- trim- ahach>editable spline
درس 2: پروژه عملی ساخت قاب فانتزی با فرمان convert to editable spline
درس 3 : پروژه عملی :ساخت مدل دو بعدی زنگ توسط editable spline..
سی دی 3:
فصل 7: درس 1: آشنایی با انواع سطوح patch-nurbs- mesh
درس 2: مدلسازی Editable poly EHqh>polygn- bevel- chamfer- extrude
درس 3: پارامترهای bevel- chamfer- extrude- inset:editable poy- ridge...
فصل 8: درس 1: ادامه پروژه ساخت هواپیما :مدل سازی کابین خلبان
درس 2:  ادامه پروژه ساخت هواپیما :مدلسازی باله و دو هواپیما
درس 3: ادامه پروژه ساخت هواپیما :مدلسازی موتور هواپیما
درس 4: ادامه پروژه ساخت هواپیما :مدل سازی پروانه ...
فصل نهم : درس 1: ادامه پروژه ساخت ماشین : مدلسازی جای چرخ عقب
درس 2:ادامه پروژه ساخت ماشین : مدلسازی شیشه جلو
درس 3:ادامه پروژه ساخت ماشین : مدلسازی جای درب اتومبیل
درس 4:ادامه پروژه ساخت ماشین : مدلسازی جای چراغ های جلو
سی دی 4:
فصل 10: درس 1:مبحث اصلاح گرها modifiers قسمت 1
 درس 2:مبحث اصلاح گرها modifiers قسمت 2
درس3:مبحث اصلاح گرها modifiers قسمت3
درس 4:مبحث اصلاح گرها modifiers قسمت4...
فصل 11:
درس 1: پروژه عملی :نور پردازی اتاق قسمت 1
درس 2: پروژه عملی :نور پردازی اتاق قسمت2
درس 3: پروژه عملی :نور پردازی اتاق قسمت 3
درس 4: پروژه عملی :نور پردازی اتاق چراغ ها قسمت 1...


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان