محصولات
 
msproject12

msproject12

قیمت: 50000 ریال


آشنائی بانرم افزار ms project 12، اضافه کردن فعالیت ها، منابع پروژه، اختصاص دادن منابع به فعالیت، تنظیم پروژه و چاپ، سازماندهی پروژه ها و ...


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان