محصولات
 
پک ویژه رضوان 2

پک ویژه رضوان 2

قیمت: 275000 ریال


دارنده عنوان خادم قرآن رتبه ممتاز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

برای اولین بار صوت مجلسی کل قرآن توسط استاد منشاوی و ترتیل استاد پرهیزگار، سدیس، حصری، شاطری،عبدالباسط (تحقیق)، عبدالباسط (ترتیل) و منشاوی (ترتیل) تفاسیر المیزان(عربی و فارسی)، نمونه، مجمع البیان ، راهنما، نور،  کوثر، الطیب البیان ، فرهنگ موضوعات، فرهگ واژگان، فهرست الفاظ، آموزش تخصصی صوت و لحن توسط استاد شاه میوه در 11 جلسه، آموزش حفظ قرآن مجید در 5 مرحله، ترجمه گویای متن فارسی قرآن و نهج البلاغه، آموزش انیمیشن(مخارج حروف، روخوانی، روانخوانی) و ... ، متن کامـل نـهـج الــبــلاغــه و صـحـیـفـه ســجـادیــه بـا صــوت و تــرجـمه هـای فارسی و انگلیسی، متن کامل مفاتیح الجنان با ترجمه وصوت دعاهای اصلی ، مجموعه احـادیـث چـهـارده مـعـصـوم بـا امـکـان جستجوی مـوضـوعـی، کـتابخانه بسیار قوی و غنی از کتب علوم اسلامی و قرآنی ، داستانهای پیامبران با صوت و تصویر، امکـان جسـتـجـوی لـغــت و ریشـه در قرآن سرگرمیهای اسلامی ویژه کودکان و نوجوانان ،امکـان فـیـشـبـرداری : جستجو و چاپ در کلیه متون ، رابط کاربر سه زبـان فارسـی ، عربی وانگلیسی


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان