اخبار

قلم قران دیجیتال و تصویری

قلم قران دیجیتال و تصویری


این قلم موجود نیست

عبدالباسط -منشاوی-تحقیق حصری ,و ..........

قابلیت ترجمه به زبانهای (فارسی ، انگلیسی ،ترکی و .....)

قابلیت قرائت قران به صورت کلمه به کلمه

تفسیرالمیزان و نمونه

قابلیت تکرارجهت کمک به حفظ قرآن وتنظیم سرعت و صدای قلم

قرائت قرآن همراه با شرح مفردات و قابلیت مقایسه و ضبظ صدا

اموزش کل قرآن کریم برای کودکان با صدای استاد منشاوی

مفاتیح الجنان

   ادعیه مفاتیح الجنان

کتاب نور

بخش نور: قرائت بر اساس جزء ، قرائت بر اساس حزب ، تلاوت تحدیر ، قرائت بر اساس سوره ، ترتیل اموزشی کودک ، ترجمه ها ، تفسیر ، گلچین تلاوت مجلسی

بخش اموزشی قرآن

 راز و نیاز با خدا ،اموزش وضو و نماز، گلبانگ اذان ، اموزش قرآن ، اموزش تجوید ، اموزش حروف آوا شناسی ، اموزش دستگاه های قرآنی

بخش نور

 قرائت براساس جزء، حزب و سوره 

    •تلاوت ترتیل، تحقیق و تحدیر

    •گلچین تلاوت مجلسی

     •ترتیل آموزشی کودک

     •ترجمه و تفسیر

    بخش آموزشی قرآن یک

                          آموزش دستگاه های قرآنی

                                 آموزش وضو و نماز، تجوید 

                                 حروف و آواشناسی

                           راز ونیاز با خدا

                           آموزش قرآن

                                  گلبانگ اذان 

    بخش آموزشی قرآن دو

                         •آموزش احکام، اعمال و مناسک حج      
•آداب تشرف


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان