اخبار

تخفیف سازمانی به مناسبت ولادت امام رضا


شرکت میثاق نوین به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تولید  نرم افزارهای علوم قرآنی در کشور2 تولید ارزشمند خود شامل قلم قرآن خوان و نرم افزار جامع قرآنی رضوان 2 را با تخفیف ویژه جهت مدیران و کارکنان سازمانها به مناسبت های فوق در جهت ترویج علوم قرآنی و سیره نبوی ارئه می نماید لذابا بیش از 21 سال سابقه فعالیت در این زمینه، دارنده عنوان خادم قرآن ، رتبه ممتاز از کمیته خادمان نماي شگاه بين المللي قرآن کریم و الواح های متعدد از نمایشگاه های قرآنی و رسانه های دیجیتال و همچنین شرکت در 21 دوره نمایشگاه های قرآن ، کتاب و سالها برگزاری نمایشگاه های مختلف در سازمانها ،نهادها و دوایر دولتی در  تهران و سراسر کشور در راستای ترویج علوم قرآنی فعالیت می نماید


 


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان